Ωδή στο Εφήμερο. Η λύπη κατά τους Πατέρες.

Ωδή στο Εφήμερο. Η λύπη κατά τους Πατέρες.

11,50 €Price

Ομιλίες για τη λύπη και την αθυμία των Αγίων Πατέρων: Ιωάννου Χρυσοστόμου, Μ. Βασιλείου, Αντιόχου μοναχού, αββά Κασσιανού, Γρηγορίου Παλαμά, αββά Δωροθέου και Ισιδώρου Πηλουσιώτου

SKU: BL-ST-069