Σύνοδος ουρανού και γης

Σύνοδος ουρανού και γης

18,00 €Price

Τό πουράνιο πολίτευμα πρέπει νά σκιαγραφῆται στήν γῆ, καί αὐτό πρέπει νά καθορίζη τόν τρόπο πού τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό, τόν τρόπο πού προσευχόμαστε, τόν τρόπο πού συγκροτεῖται καί διοικεῖται Ἐκκλησία, τόν τρόπο πού ποφασίζει Ἐκκλησία συνοδικῶς γιά δογματικά καί κανονικά ζητήματα.
Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν πάρχει αὐτονόμηση στά χαρίσματα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί δέν μπορεῖ θεία Εὐχαριστία νά ξεχωρισθῆ πό τήν προσευχή, τό κήρυγμα, τήν ἀσκητική ζωή, τήν ὁμολογία τῆς πίστεως.

SKU: BL-AKF-017