Παρεμβάσεις στήν σύγχρονη κοινωνία, Τόμος Β´

Παρεμβάσεις στήν σύγχρονη κοινωνία, Τόμος Β´

11,00 €Price

Μιά σημαντική θεολογική παρέμβαση στήν κοινωνία.

Ἡ Ἐκκλησία ἀπαντᾶ στά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων πού δημιουργοῦν οἱ νέες συνθῆκες ζωῆς. Προσφέρει καί στή σύγχρονη ἐποχή τόν θεολογικό της λόγο καί ἐργάζεται μέ σκοπό νά ἀφυπνήση καί νά προσανατολίση σωστά τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τό πνευματικό νοσοκομεῖο πού θεραπεύει τίς πνευματικές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί ἡ οἰκογένεια πού προσφέρει ἀληθινή ἀγάπη, νόημα καί σκοπό στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ὀρθόδοξη οἰκολογία, τά λείψανα τῶν ἁγίων, οἱ λαϊκοί στήν Ἐκκλησία, ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, διάκριση νοῦ καί λόγου στήν ὀρθόδοξη ἐμπειρία, ἐκκλησιαστική κατήχηση καί ἄλλα.

SKU: BL-AKF-014