Άνδρας και Γυνάικα: ο Άνθρωπος

Άνδρας και Γυνάικα: ο Άνθρωπος

7,00 €Price

Ο αληθινός φεμινισμός αποβλέπει στη διαμόρφωση και λειτουργία άλλης μορφής κοινωνίας, άλλης θέασης του ανθρώπου και του κόσμου, άλλης προτεραιότητας αναγκών. Ευχαριστία και ευσπλαχνία, προσφορά και αποδοχή, πλουτισμός του έσωθεν και σεβασμός του έξωθεν κόσμου, είναι αξίες ανθρώπινες, για κάθε άνθρωπο, άνδρα και γυναίκα. Άρα, σε τελική ανάλυση, στον φεμινισμό, αγωνιζόμαστε για απελευθέρωση του ανθρώπου.

SKU: BL-AK-016