Ανατολικός Ορθόδοξος Μοναχισμός, Τόμος Α’

Ανατολικός Ορθόδοξος Μοναχισμός, Τόμος Α’

31,35 €Price

Θέματα: Εἰσαγωγή στό Μοναχισμό (Σκοπός-ἀξία, καθιέρωση, πνευματική πατρότητα καί τά καθέκαστα τοῦ Κοινοβιακοῦ τρόπου).

SKU: BL-ST-065